Предримски градежи

При проучванията през 2010 г. са намерени фрагменти от предримски градежи. Те представят най-ранното застрояване на терена.  

Открит е зид с дължина 1,20 м, северно от крепостната стена. Зидът е граден от речен камък и кал. Прилежащото му подово ниво е от трамбована глина. Открити са и също и фрагменти от глинени мазилки със следи от колове. Тази строителна техника е характерна за предримските и ранноримски строителни традиции.