Засводен проход-улица

Под сфендоната се намира засводен проход-улица, прокопан в терена под седалките. Настилката е от големи сиенитни плочи, под които е изграден канал (с височина до 1,50 м) за отводняване на стадиона. Може би улицата е водела към кула или порта в крепостната стена.

Засводеният проход - улица започва от коридор в северната част на античния стадион. 

Настилката на улицата е от големи сиенитни плочи, покриващи канал. Градоустройственото значение на тази улицата, излизаща на пистата на Античния стадион, не е изяснено. Има хипотези, че от там е започвала Via Sagularis – улицата, обикаляща крепостната стена на града от вътрешната страна. Друго предположение е, че улицата е водела до отвор или кула в крепостната стена. За съжаление археологическият материал не е достатъчен, за да се направи конкретен извод.