Писта

На пистата на Античния стадион са се провеждали спортни и други състезания. По края на пистата е имало отводнителен канал с тухлени шахти, който отвеждал водите към канала под античната улица.

Пистата на Античния стадион е трислойна, с хоросанова замазка, което не е характерно за оформлението на повечето стадиони. Дължината й е един римски стадий, което се равнява на 600 римски стъпки или приблизително 230 метра. 

Пистата завършва с полукръг, наречен сфендона. Сравнително малката й ширина от приблизително 32 метра е основание да се смята, че на стадиона във Филипопол не са били организирани надбягвания с колесници.

Покритието на пистата пред разкритите седалки - запад / К. Върбанов