Отводнителни шахти

В края на пистата, от двете страни на свода на подхода към покритата улица, са открити две симетрично разположени отводнителни шахти.

Шахтите са зидани от тухла и се предполага, че са изградени с цел събиране на водата от пистата. Събраната в шахтите вода се отвеждала от там чрез зидания канал под засводената улица.