Начало / За проекта / Реализация на проекта / Строителни дейности - октомври-ноември 2011

Строителни дейности - октомври-ноември 2011

През периода октомври-ноември 2011 са извършени следните строителни дейности:

  • Изпълнение на груби строително-монтажни работи.
  • Изпълнение на консервационни работи по мраморната амфитеатрална структура.
  • Армировъчни работи и бетонови работи.
  • Монтаж на инсталации.
  • Дейности по благоустройство и озеленяване в рамките на целия Античен стадион.
  • Полагане на хидроизолационна мембрана в два пласта върху подложен бетон – площад.