Стадион

Понятието „стадион” произлиза от древногръцката мярка за дължина стадий. Един стадий се равнява на 600 стъпки, което е около 185-192 м. Такава е била дължината на първите стадиони, като този в Олимпия. 

Древногръцките стадиони са били предназначени предимно за спортни състезания - гимнастика, бягане, хвърляне на копие и диск, борба и др.

Оригиналният древногръцки стадион е с правоъгълни очертания. Заоблянето в единия си край стадионите получават по време на Римската империя. Най-известните древногръцки стадиони са в Олимпия, Делфи и Епидавър.

Стадионите били ориентирани в посока север-юг по оста си, за да не се заслепяват състезателите. Тази тенденция се спазва и до днес.