Парадромис

Парадромисът в Древна Гърция бил открита писта за спортни тренировки и упражнения към гимназионите.

Парадромис, Гимназионът в Делфи / В. Панджарова