Хиподром

Произлиза от гръцките думи hippos – кон и dromos – път. 

Хиподромът представлява открито пространство, предназначено за спортни състезания за надбягване с коне и колесници. В единият си край са били с полукръгло очертание, за да могот колесниците да обръщат посоката си на движение по-добре. Дължината на хиподромите е по-голяма от тази на стадионите. По време на Римската империя често се случва стадион и хиподром да обозначават едно и също пространство. 

Най-известни са хиподромът в Олимпия и хиподромът на император Константин, изграден в близост до двореца му в Константинопол (който вече не съществува).