Начало / Античният стадион на Филипопол

Античният стадион на Филипопол

Стадионът на Филипопол е изграден в началото на ІІ в. при император Адриан. Разположен е в северния край на укрепения град, между двете крепостни стени, в естествената гънка между западния склон на Таксим тепе и източния склон на Сахат тепе.

Съоръжението с приблизителни размери 240 м дължина и 50 м ширина е събирало около 30 000 зрители.

Обявен е за национална културна ценност през 1995 година. 

карта | виртуална разходка

Местата за зрителите са на 14 реда, прекъснати на места от стълбищни пътеки, които достигат до пистата. Седалките са изработени от монолитни мраморни блокове (с височина 0,40 м и ширина 0,75 м), а челата на някои от тях са украсени със стилизирана лъвска лапа. Лицето на първия ред е облицовано към пистата с мраморни плочи (ортостати) с височина 1,80 м, издигнати върху базисен ред от профилирани мраморни блокове; седалките на последния ред имат облегалки.

На пл. “Джумая” е експонирана in situ северната дъговидна част на стадиона (сфендона). Под амфитеатралните редове седалки (кавея) е изграден засводен вход, който свързва пистата с подземен проход-улица, прокопан в естествения терен. Над свода е била изградена ложа. В северната страна на коридора е разкрит сектор от крепостната стена на Филипопол, изградена през ІІ в. и ремонтирана през ІІІ-ІV в.; през ІV в. тази зона е пресечена от античен акведукт.

И на филипополския стадион (както по принцип в сградите за зрелища из цялата империя) почетните зрителски места са надписани. Открити са седалки с гръцки надписи, които доказват наличието на специални места за лица с висок социален статус.

Централният вход на стадиона е оформен от зидани стълбове - пилони, облицовани с мраморни пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени бюстове на Хермес (херми) с поставени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, боздуган и колчан със стрели.

Ограничителните стени на кавеята са изградени от гранитни квадри, означени на места с букви. Мраморните блокове от архитектурните детайли при входа, както и ортостатите на първия ред, са свързани помежду си чрез железни скоби, споени с олово. Пред входа е разкрита настилка от гранитни блокове в шестоъгълна форма с размери 0,70 х 0,70 м по диагонал.

Мая Мартинова-Кютова, археолог