Ордерна система

Много често се употребяват понятията ордер, ред, ордерна система. Какво представляват те и защо са толкова важна?

Древните гърци създават ордерите. Първоначално техните постройки са от дърво, но по-късно започва използването на камъка като строителен материал. Всеизвестен е стремежът на древните гърци към красивото и пропорциалното. Така те започват да изследват различни съотношения: между височина и диаметър на колоната, пропорционалната зависимост между капител и колона, разстояние между колони и т. н.

Тези почти математически изчисления и анализи са останали до наши дни благодарение на римляните. Техните учени формулират основните принципи на гръцката архитектура, които по-късно римляните обогатяват.  

Най-известни са три гръцки ордера: дорийски, йонийски и коринтски. И трите носят имената на областите, където са били създадени. Много са характеристиките на различните ордерите, но най-лесно те се разпознават по завършека на колоните. Формата и декорацията на капителите носят основната характеристика на съответния ордер.

Дорийски ордер – той е най-старият и най-лаконичен по отношение на декорация. Колоните в него са без основа, положени директно върху ходовото ниво. Те са набраздени от плитки улеи, които са по цялата височина на колоната. Капителът е кръгъл и с форма на сплескана възглавница.

Йонийски ордер – най-елегантен и пропорциониран. За разлика от дорийския ред, тук колоните не стъпват директно върху ходовото ниво, а на специално оформена каменна основа, наречена база. Колоната също е с вертикални жлебове. Най-характерен обаче е капителят. В неговото оформяне се използват спираловидни елементи, подобни на черупката на охлюв, които се наричат волути.

Коринтски ордер – прилича до голяма степен на йонийския, но се различава в частта на капителя, който е оформен чрез каменна резба с безброй акантови листа и растителни мотиви.

Римо-коринтски ордер - коринтският капител е взаимстван по-късно от римляните. Към декорацията от акантови листа са добавени малки по размер волути, тялото на колоната е гладко и тя стъпва върху висок постамент. Така ордерът става римо-коринтски или композитен. В този стил са изработени елементите на Форума, Одеона, Античния театър и др.

Ордерите не се отнасят само до оформянето на колоните и капителите. Техните специфики се проявяват в оформянето на цялата сграда.