Арки и сводове

Полукръглата зидана арка е архитектурно-конструктивният елемент, който олицетворява римската архитектура.

Първоначално арки са използвани основно в инженерни съоръжения - акведукти и мостове, а по-късно - и в основните обществени и жилищни сгради. Конструктивната система от греди и колони, характерна за гърците, е заменена от арко-сводовата система на римляните. Поредица от арки, поставени една до друга, образува аркада.

Такава аркада най-вероятно е оформяла пространството около ареата на Форума на Филипопол.

Когато се съберат наколко полукръгли римски арки и се долепят една зад друга, се получава свод. Полуцилиндричният свод също е римско изобретение. По този начин са оформени входовете (пародоси) към Античния театър на Филипопол, както и прохода под кръглата част (сфендона) на стадиона.