Техники на градеж

Римляните са били ненадминати по различни начини на градеж.

Може би сте чували думата опус? В превод от латински понятието означава „работа”. Тази дума се използва винаги, когато се говори за специфичен начин на зидане. След него винаги има и второ понятие, което конкретизира и описва вида работа. Например когато се каже, че градежът на акведукта е в опус микстум, се разбира че е използвана смесена техника на градеж - от различни материали или чрез използване заедно на два или три вида зидарии. Това е най-популярната по нашите земи римска зидария.

Най-често използваните строителни материали са каменните блокове - старателно обработени. В класическите римски образци са поставяни един спрямо друг с много малка фуга. По тази начин зидът е гладък и прецизно оформен.

Популярен строителен материал е била и римската тухла. За разлика от днешната, тя е била с квадратна форма и с малка височина. Тези размери са давали възможност тухлите да се използват и като облицовка.

Римският бетон е значимо откритие, което дава възможност за строителство на грандиозни сгради и съоръжения. Използван е основно при строителство на куполи и крепостни стени.