Начало / Античният стадион на Филипопол / Стадиони и циркуси в Римската Империя

Стадиони и циркуси в Римската Империя

Въпреки че най-известното зрелище на Древен Рим са битките на гладиаторите, неразделна част от живота на хорате са били различните спортни игри и състезания. Ето защо в пределите на цялата Римска Империя са строени стадиони и циркуси, привличали многобройни тълпи зрители.

„Народът ... иска ... хляб и зрелища”
Ювенал, Сатира Х, стих 10.56-89

От най-големият известен стадион - Циркус Максимус (Италия) - до най-малкия - в Утика (Тунис) -  тези съоръжения представляват неразделна част от римското строително изкуство. Те впечатляват с разнообразието, формата и положението си. Колкото еднакви, толкова и различни, разпространени из Европа, Азия и Африка, стадионите и циркусите не са изгубили способността си да впечатляват посетителя и до днес.