Начало / Речник

Речник

кавея (лат.)

Голямата конкавна (вдлъбната) повърхнина на зоната за посетители в римския театър, върху която са наредени в полукръг седалките на зрителите. Театрон на гръцки.

калатус (лат.)

Стъблото на коринтския капител, върху което се развиват стилизирани растителни мотиви (акантови листа).

калдариум, калдарий (лат.)

Помещение в римските терми с гореща вода.

канабе (лат.)

Граждански поселища в съседство с военните лагери в Римската империя, от които впоследствие се развиват големи градове.

канелюра (лат.)

Вертикален жлеб, канално врязване, разчленяващи стеблото на колоната. На гръцки - рабдозис. При дорийския ордер канелюрите се правят плътно една до друга и завършват на ръб една спрямо друга, а при йонийския – на малки отстояния и със сечение полуелипса.

капител (лат.)

Увенчаваща част на колоната, която поема товара от каменната греда (архитрава) или от арката и го предава на стъблото на подпората. Капителите са се зародили в дървените и каменните конструкции на страните от Древния Изток и Египет.  Получават детайлна разработка в архитектурните редове на Древна Гърция и Рим – дорийски, йонийски, коринтски и композитен. Декоративното им развитие продължава през всички по-късни периоди.

кардо (лат.)

Една от взаимно перпендикулярните улици на римския военен лагер и на произлезлия от него римски град, с посока север – юг.

кардо максимус (лат.)

Главната улица с направление север-юг, която е с най-голяма широчина и обикновено води до портите на военния лагер, разположени съответно на северната и южната стена.

кариатиди (гр.)

Каменни подпори, скулптирани във форма на облечени женски фигури (кори), поддържащи йонийски антаблеман. Рядко употребяван архитектурен елемент.

кастел (лат.)

Малко военно укрепено място, укрепен лагер.

каструм (лат.)

Римски военен лагер, изграден на принципа на ортогоналната система, с взаимно перпендикулярни улици - карди и декумани.

квадри (лат.)

Обработени дялани каменни блокове във форма на правоъгълен паралелепипед. Квадрите се използват за лицева зидария на сгради, крепостни стени и други.

квадрига (лат.)

Колесница с четири коня за надбягване или при тържествено шествие. Често е използвана и като мотив за пластична украса.

клепсидра (гр.)

Воден часовник, устройство за измерване на времето с използването на течаща течност.

колонада

Редица от колони в права линия, носещи антаблемана, свободностояща или част от сграда.

комплувий (лат.)

Отвор в покрива на римски атриум.

кохорта (лат.)

В древния Рим - основно военно поделение, съставено от 360 до 600 войника.

крипта (гр.)

Подземно помещение, което най-често служи за ритуални цели. В християнските храмове криптата е разположена под олтара.

криптопортик (гр., лат.)

Подземен коридор.

кръстат свод

Свод, който се получава от пресичането на два полуцилиндрични свода с еднакви диаметри. Характерен е за римската архитектура.

ксистос (гр.)

Дълъг покрит портик, отворена едностранна колонада или двор, използван за атлетически упражнения в Древна Гърция при лошо време, част от гимназиона.

купол (лат.)

Покривна конструкция с форма на полусфера.

курия (лат.)

Сградата на съвета или сената в античен Рим.

куртина (лат.)

Част от крепостния зид между две съседни крепостни кули.