Начало / Речник

Речник

мавзолей

Монументална надгробна постройка, включваща понякога освен гробната камера (често подземна)  и възпоменателна зала. Широко разпространение мавзолеите имали в Древен Рим. Името произлиза от гробницата на персийския владетел Мавзол (ІV в. пр. н. е).

мансио (лат.)

Римска пътна станция, отдалечена от съседните на един ден преход разстояние.

мацелум (лат.)

Антична сграда за продажба на хранителни продукти, главно месо, риба и др., която  обикновено се намира на форума.

меандър (гр.)

Декоративен геометричен орнамент от начупена под прав ъгъл линия или крива линия със завивки. В Древна Гърция меандърът е достигнал най-голямо съвършенство. Името му произлиза от едноименната река Меандър в Мала Азия, характерна с многото си чупки и извивки.

метопа (гр.)

Първоначално в Древна Гърция - разстоянието между челата на ребрата от дървената покривна конструкция, които се изявават на фасадата. По-късно – правоъгълна, декорирана с релефи плоча от камък или теракота, която заедно с триглифите образува фриза на дорийския ордер.

мутацио (лат.)

Междинни римски пътни станции, служещи само за смяна на конете на пощенските, пътническите и други превозни средства.