Начало / Речник

Речник

палестра (гр.)

Училище за атлети, гимнастическа школа в Древна Гърция. Състои се от открито пространство, правоъгълен двор, заобиколен от колонада с прилежащи й помещения. В програмата на занятията влизали борба, бягане, скачане, мятане на диск и копие, гимнастика.

параскений (гр.)

Затворени помещения, разположени от двете страни на проскения на античния театър, и служещи за подготовката на актьорите.

пародос (гр.)

Открити подходи от двете страни на орхестрата към театрона на гръцкия театър.

пастада, пастас (гр.)

Колонно преддверие (портик) пред основните жилищни помещения.

периптер (гр.)

Класическа форма на гръцкия храм, при която основното ядро на храма е заобиколено от един ред колони.

перистаза (гр.)

Пространството между колоните и стените на ядрото на храма.

перистил (гр.)

Открито пространство, заобиколено от колони, вътрешен двор в едноименната древногръцка сграда, а по-късно през римската епоха - градина и място за рекреация в характерното атриумно-перистилно жилище.

пиластър (лат.)

Най-често четвъртит стълб, излизащ пред равнината на фасадата, който няма конструктивна функция, а само декоративна.

пинакотека (гр.)

Сграда, в която се съхранявали произведения на живописта.

плинта (гр.)

Архитектурна форма, обикновено във вид на квадратна плоча, която се поставя като най-долна част на базата на колоната.

полис (гр.)

Древногръцки град или град-държава. Често се среща в имената на градове - например Филипопол (Филипополис) или в съчетание с други думи - например акропол (акрополис), некропол (некрополис).

портик (лат.)

Покрита веранда, формирана от редица колони на равни интервали, поддържащи покрив. Обикновено служи като вход към сграда, но може да съществува и като самостоятелна структура.

преторий, претория (лат.)

Квартирата на военачалника (пълководеца) в римския военния лагер или в укрепено място в град. В древен Рим преторият бил и съдилище.

продомос (гр.)

Открито преддверие на входа към целата или наоса на храм или към жилище.

проедрий (гр.)

Първите места в гръцкия театър, най-често отделни каменни седалки, предназначени за знатни обществени личности.

пронаос (гр.)

Преддверие на античен храм, вътрешната част на портика на храм.

пропилеи, пропилон (гр.)

Монументално архитектурно оформен вход, водещ към територия, ареал със специална функция - акропол, теменос,  храмов или дворцов комплекс.

проскений (гр.)

Подиумът, на който са излизали актьорите в гръцкия театър.