Начало / Речник

Речник

таблинум (лат.)

Стая в римското жилище, която се намирала в дъното на атриума и служела за дневна.

театрон (гр.)

Открито пространство за разполагане на зрителните места в гръцкия театър.

тегула (лат.)

Плоска римска керемида с подвити краища. Поставят се по наклона на покрива, а фугите между тях се покриват с извити керемиди (имбрекси). На гръцки: салонес.

теменос (гр.)

Оградено свещено място около храм.

тепидарий (лат.)

Умерено топло помещение в римските терми за къпане с хладка вода.

терми (гр.)

Обществени бани в Древен Рим. Термите обикновено са големи сгради, използвани за къпане, упражнения, рекреация и общуване. Състоят се от три основни помещения: фригидарий (басейн със студена вода), тепидарий (басейн с топла вода), и калдарий (басейн с гореща вода).

тесери (гр.)

Малки блокчета, кубчета от различен материал (стъкло, мрамор, керамика, камък) и с различни цветове, чрез които се изработва цялостното изображение на мозайката.

трибуна (лат.)

Издигнато място, подиум за оратори или длъжностни лица.

триклиний, триклиниум (лат.)

Помещение за хранене, оформено от три кушетки, разположени от трите страни на ниска маса. Четвъртата страна на триклиния е отворена към атриума.