Начало / Речник

Речник

база (гр.)

Основа от камък под колоната.

базилика (гр.)

Първоначално базиликата е обществена сграда в Римската империя, която е имала значение за обществено-политическия живот на града. В план базиликите са с правоъгълни очертания. Поради големите им размери от конструктивна гледна точка е било необходимо използването на колони, които са разделяли пространството на отделни части – по-висок централен и по-ниски странични кораби. По-късно именно големите размери правят базиликите предпочитани от християните молитвени храмове. Днес понятието базилика се употребява най-често за християнски храм.

баптистерий (гр.)

Част от църква или отделна сграда за извършване на кръщене.

блокаж (фр.)

Груба зидария, смес от големи и малки камъни, споени със свързващо вещество – хоросан. Блокажът се използва за пълнеж в стени с лица от зидария от обработени каменни блокове.

булевтерион (гр.)

Сграда на градския съвет в древногръцкия полис.