Начало / Речник

Речник

форум (лат.)

Площадно пространство в  Древния Рим - първоначално форум се нарича пазарния площад, а по-късно, по време на Римската империя, форумите са основните пространства, изразяващи могъществото и властта на императорите.

фригидарий (лат.)

Отделение за къпане със студена вода в римските терми.

фронтон

Оформената от корнизи челна страна на двускатния покрив в гръцките и римски сгради, която най-често е с триъгълна форма. Триъгълното поле на фронтона (тимпан) често е украсено със скулптура.