Начало / Речник

Речник

херми (гр.)

Правоъгълни стесняващи се стълбове, носещи скулптурен бюст (най-често на Хермес).

хиподамова система

Хиподамовата система е концепция за градско планиране, при която устройството на градовете се формира от система от прави пътища и улици, пресичащи се под прав ъгъл и следващи основните географски посоки. Името произхожда от това на нейния създател - Хиподам от Милет (498-408 г. пр.н.е.), гръцки архитект, урбанист, философ и математик, който се счита за "бащата" на градоустройството.

хиподром, хиподрум (гр.)

Специално обработена писта, а по-късно и сграда, за надбягване с коне или колесници.

хипокауст (гр.)

Система за подподово и стенно отопление на помещенията в римските жилищни и обществени сгради. Осъществява се посредством горещ въздух, пропускан по канали или в свободно пространство под подовата настилка.

хореум (лат.)

Сграда за складиране на зърнени храни.