Начало / Речник

Речник

виадукт (лат.)

Мост, най-често серия от арки, за провеждане на път над долина.

Витрувий

Марк Витрувий Полион (ок. 80–70 пр.н.е. - ок. 15 пр.н.е.) - древноримски архитект, инженер и теоретик на архитектурата и теоретик (силен творчески период 46-30 г.пр.н.е.). Автор на Десет книги за архитектурата - античен трактат за архитектурата.

волута (лат.)

Спираловиден декоративен елемент, добил популярност в капителя на йонийския архитектурен ордер.

вомиторий (лат.)

Отвор, проход, разположен под или зад стъпаловидните седалки на амфитеатри или стадиони, който служи за бързо излизане на големи тълпи хора. Проходите са служили също за излизане на животните на арената или на хората в кавеята на римския амфитеатър.