Начало / Речник

Речник

гейсон (гр.)

Главен корниз в античната архитектура, състоящ се от няколко профила.

гимназион (гр.)

Училище, място за обучение в древна Гърция. В гимназионите се провеждали както теоретична подготовка, така и физически упражнения.

глиптотека (гр.)

Сграда за складиране и пазене на произведения на пластиката и скулптурата (прототип на музей).

гредо-подпорна система

Основната конструктивна система в египетската и древногръцката архитектура. Тя се състои от: вертикални носещи елементи - колони; и хоризонтални носещи елементи - греди.

гута, гути (мн.ч.) (гр.)

Декоративни елементи с форма на капка или цилиндърчета, които най-често се разполагат под фриза на антаблемана.