Начало / Речник

Речник

едикула (лат.)

Самостоятелна, култова еднопространствена сграда с декоративен или представителен (репрезентативен) характер.

екзонартекс, екзонартика (гр.)

Външно преддверие пред християнски храм, разположено на запад от нартекса. Отделено е от двора посредством аркада или колонада.

екседра (гр.)

Полукръгла в план структура, повдигната от реалното ходово ниво, характерна за древногръцката и римската архитектура. Служела е като място за беседи.

ентазис (гр.)

В класическата архитектура телата на колоните имат по-голям диаметър в основата си, отколкото в горната си част. Плавното намаляване към върха се постига с едва доловимо изпъкнало подуване, което се нарича ентазис.

епистил (гр.)

aрхитрав

ехин, ехинус

Основна част от капителя на дорийска колона. Представлява кръгла в план структура с изпъкнал криволинеен профил. Ехинът служи за преход между кръглото тялото на колоната и абака.