Начало / Речник

Речник

зъборез

Най-долната част на йонийския корниз с малки призми, наредени хоризонтално на еднакви интервали - явно подражание на челата на някогашните тавански гредички, от които е произлязла тази каменна форма.