Сирия

Нова Траяна Бостра (днес Босра)
Циркусът в Босра е монументално съоръжение, което вероятно се е използвало за конни състезания, бягане и други игри. Предполага се, че е построен по времето на Филип l Араб – около 250 г. Размерите на съоръжението са 440 метра дължина и около 135 метра ширина.

Вижте по-голяма карта