Тунис

Картаген
Стадионът не е добре запазен, нито е напълно проучен. Въпреки това, местоположението му е добре познато – югозападния край на града. Датиран е приблизително в началото на ll век. Размерите му са 495 метра дължина и около 80 метра ширина. Предполага се, че капацитетът на съоръжението е бил между 40 и 45 000 зрители.

Дуга
Стадионът в Дуга е датиран около 225 г. от н. е. Формата му е специфична заради особеностите на релефа на мястото, на което е построен. Дължината на съоръжението е около 300 метра, в средата на коeто има лека извивка.

Тиздрус (днес Ел Джем)
Стадионът се намира в близост до съвременния град. От въздушните снимки се вижда, че структурата е с типичен план. Стартовите позиции са разположени в западната част. Общата дължина на стадиона е 516 метра с капацитет вероятно около 50 хиляди зрители.

Утика
Смята се, че този стадион е едно от първите подобни съоръжения в Северна Африка. Той е разположен в голяма падина, като главната му ос е насочена от северозапад към югоизток. Предполага се, че съоръжението е било по-малко дори от това в Джараш, което го прави най-малкият римски стадион познат до сега. Въпреки, че краят му не е ясно различим, смята се че дължината на съоръжението е била между 250 и 275 метра. Изглежда, че ширината му е само 45 метра. Структурата е напълно заличена.

Вижте по-голяма карта