Начало / За проекта / Ad Hoc център за градска археология / Център за градска археология - тематичен модул 1

Център за градска археология - тематичен модул 1

Водещи теми на първия модул на комплексното обучение към българо-норвежкия център за градска археология са подход и консервационни методи, прилагани към археологически обекти в градска среда.

Целта на първия модул е да запознае участниците със специфичния подход към археологически обекти в градска среда. В курса взеха участие студенти и млади специалисти от различни области: архитектура, урбанизъм, културология, етнология, история, археология, културен туризъм, бизнес администрация и други.

В теоретичната част на модула, водещи специалисти от България и Норвегия представиха разнообразни аспекти на темата. Курсът стартира с лекция на проф. арх. Тодор Кръстев, който представи стратегия за опазване и използване на градската археология като ресурс за устойчиво развитие по примера на проекта за Античния стадион. Прилаганите консервационни методи и технологии в България и по-специално опитът в Пловдив бяха представени в последователни лекции на арх. Румяна Пройкова и технолога Никола Стоянов. Археолог Мая Мартинова-Кютова представи спецификата при археологическите проучвания в градската среда, изучаването и разчитането на скритите археологически структури. Лекция за методологията за консервация, реставрация и адаптация на обектите на културното наследство бе изнесена от доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова. Партньорите от Норвежкия директорат по културно наследство археолозите Ева Валдерхаг и Ингер Мари Олсруд представиха опита на Норвегия в областта на консервация на археологически обекти, както и по отношение на достъпността на културното наследство.

В рамките на практическата част на модула, студентите и младите специалисти работиха по две задачи:
1. Оценка и мнение за проекта "Античният стадион на Филипопол - опазване, рехабилитация и градско обновяване"; прогноза и предложения за бъдещото му развитие.
2. Предложения за интегриране към съвременния живот на обектите на античното наследство в Пловдив.

Идеите можете да разгледате в приложения файл.