Начало / За проекта / Ad Hoc център за градска археология / Център за градска археология - тематичен модул 2

Център за градска археология - тематичен модул 2

Водещи теми на втория модул на комплексното обучение към българо-норвежкия център за градска археология са културният туризъм, популяризирането и управлението на обекти на културното наследство.

Целта на втория модул е да запознае участниците с методите за управление и поддръжка на обектите на културното наследство, както и с възможностите за устойчиво използване на културното наследство и със съвременните методи за неговото представяне и популяризиране. В курса взеха участие студенти и млади специалисти от различни области: архитектура, убранизъм, културология, етнология, история, археология, културен туризъм, бизнес администрация, мениджмънт и други.

В теоретичната част на модула, водещи специалисти от България и Норвегия представиха разнообразни аспекти на темата. Курсът стартира с лекция на проф. арх. Тодор Кръстев, който представи възможностите за устойчиво използване на културното наследство за целите на културния туризъм с различни примери от България. Културният туризъм в градска историческа среда бе представен от г-н Румен Драганов. Д-р Тодор Чобанов представи спецификата на юридическите аспекти на опазването, интегрирането в средата и използването на културното наследство, на мениджмънта на градската археология и на взаимоотношенията между недвижимото и движимото археологическо наследство. Арх. Анастасия Константинова разви темите за комуникация и педагогика на културното наследство. Лекция за съвременните методи за популяризиране на културното наследство изнесоха Деляна Костадинова и Калин Върбанов. Партньорите от Норвежкия директорат по културно наследство археолозите Ева Валдерхаг и Ингер Мари Олсруд представиха опита на Норвегия в областта на работата с планове за управление и поддържане на обекти на културното наследство, както и на изграждането и поддържането на компетентни специалисти. Архитект Шел Андресен представи норвежкия подход към градски структури от дърво в историческите градове световно наследство Берген и Рьорос.

В рамките на практическата част на модула, студентите и младите специалисти работиха по две групи задачи:
1. Изготвяне на предложения за план за управление и план за поддръжка на обект на археологическото наследство в град Пловдив.
2. Предложения за популярзиране на културното наследство на Пловдив за различна публика в следните ключови направления: живи места (предложения за разнообразни дейности на презентационния център при стадиона); градски туристически маршрути (с различни теми); откриване на стадиона (предложения за нестандартно откриване на обекта); подбор и редакция на популярен текст; адаптация на текст за деца (представяне на Античния Филипопол в подходаща за деца форма). 

Идеите можете да разгледате в приложения файл.