България

Филипопол (дн. Пловдив)
Видима е само малка, добре запазена част от северния край на стадиона, приблизително 95% от структурата се намира под съвременна улица. Съоръжението, с приблизителни размери 240 м дължина и 50 м ширина, е събирало около 30 000 зрители.