Нерва

Нерва, пълно име на латински: Marcus Cocceius Nerva
Роден в Нарния (лат. Narnia), днес гр.Нарни в Италия.
Период на управление: от 96 г. до 98 г.

Нерва произхожда от семейство на интелектуалци – баща му е висш магистрат, а майка му е потомка на Юлиево-Клавдиевата династия. Императорът няма преки отношения с военните и по тази причина те не го подкрепят. Според Тацит, римски историк и съвременик на Нерва, управлението му бележи началото на "Златен век" за Рим. По време на краткото си управление той успява да съчетае императорската власт и свободата на гражданите.