Начало / Новини и събития / Новини / Започва изготвянето на работен проект за възстановяването на Античния стадион

Започва изготвянето на работен проект за възстановяването на Античния стадион

24.06.2010

Областният управител на Пловдив инж. Иван Тотев подписа договор с дружество „Плиска консултинг – Архика”, спечелило обществената поръчка за изготвяне на работен инвестиционен проект за ревитализацията на Античния стадион.

В четиримесечен срок, считано от датата на подписване на контракта, изпълнителят е длъжен да изготви работния инвестиционен проект на основата на приет и съгласуван идеен инвестиционен проект.

Това е поредният етап от проекта „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване”, който се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Обектът се финансира по приоритетна ос "Опазване на европейското културно наследство" на стойност около 900 000 евро. Бенефициент е Областна администрация - Пловдив в партньорство с Община Пловдив, Асоциацията за културен туризъм и Норвежкия директорат за културно наследство. Проектът ще бъде пилотна реализация на залегналата в общия устройствен план стратегия за създаване на Подземен музей на Филипопол.