Начало / Новини и събития / Новини / Обмен на добри практики България - Норвегия

Обмен на добри практики България - Норвегия

16.07.2010

Във връзка с партньорството на Норвежки директорат за културно наследство с Областна Администрация Пловдив и съгласно изпълнението на предвидените дейности по проект “Античният стадион на Филипопол - опазване, рехабилитация и градско обновяване”, от 29 юни до 3 юли 2010 г., бе реализирано научно посещение в Норвегия, гр. Осло. 

Пътуването бе свързано с проучване на норвежкия опит в областта на: консервацията на археологически обекти; адаптиране на средата на културните ценности за хора в неравностойно положение; управление на археологически обекти; обучение във връзка с културното наследство; опит при международното сътрудничество при опазването на културни ценности.

Арх. Доника Георгиева (член на екипа за управление на проекта) и арх. Румяна Пройкова (член на екипа за изработване на работния проект) направиха презентация на Проекта "Project BG0041 - The Ancient stadium of Philippopolis - Preservation, Rehabilitation and Urban Renewal". Акценти на презентацията бяха участието на Директората в екипа за управление на Проекта и прилагането на норвежкия опит при организирането и функционирането на ad hoc норвежко-българския център за градска археология.

Г-жа Ингер Мари Олсруд (археолог, старши съветник, грижа за наследството и опазване, секция консервация, отдел опазване) представи "The Ruin Project", проект на директората във връзка с консервацията и опазването на археологически обекти в Норвегия. Бяха представени и обсъдени някои специфични подходи при консервацията на каменните руини и опита при използването на различни смеси при консолидирането на зидовете. Арх. Ингун Брускеланд Амундсен (архитект, директор на секция за планове за развитие на градско и местно ниво към Директората) представи работата на Норвежкия директорат във връзка с устойчивото градско развитие на историческите градове. Бяха посетени руините на средновековния манастир на остров Ховедойа, манастирът „Св. Олав” и средновековният музей Хедмарк и руините на т.нар. "Двойна катедрала" (в град Хамар).

В срещите и представянията участваха още: г-жа Рейдун Веа, г-жа Ингер Ан Хелдал, г-жа Ева Валдерхаг, г-жа Ингер Карберг, арх. Марте Боро, г-н Стейнар Биркестранд.

Като успешна оцениха специалистите и от двете страни научната визита във връзка с обмен на професионален опит.