Обучение

През 2011-2012 в Пловдив функционира създаденият ad hoc Българо-норвежки център за градска археология. Центърът е част от проекта BG 0041 „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване” и е организиран по време на неговата практическа реализация.

Очаквайте информация за нови обучения в презентационния център към Античния стадион на Филипопол.В Пловдив започна вторият модул на курса за обучение

14.03.2012

На 13 март 2012 започна вторият тематичен модул на курса на обучение на българо-норвежкия център за градска археология.

Българо-норвежкият център за градска археология продължава курса за обучение с втория тематичен модул

02.03.2012

Курс за комплексно обучение по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове” - втори тематичен модул

Българо-норвежкият център за градска археология стартира с курс за обучение - тематичен модул 1

18.11.2011

Курс за комплексно обучение по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове” -тематичен модул 1