Начало / За проекта / Архитектурен проект

Архитектурен проект

През 2007 при работата върху културното наследство в Общия устройствен план на Пловдив нашият екип (Т. Кръстев – ръководител, Д. Костов, Д. Георгиева, В. Коларова) предлага нова стратегия за решаване на проблема с градската археология. Планът предвижда етапно създаване на система от публични подземни пространства – „Подземен музей на Филипопол”, която осигурява цялостно експониране на градската археология в съчетание с атрактивни публични функции. Античният стадион, като ключова част от тази система, може да бъде първи етап в нейната реализация. Именно това е замисълът на Идейния проект за ревитализация на Античния стадион, изработен през 2008 от екип на Асоциацията за културен туризъм (проф. арх. Т. Кръстев - ръководител; арх. Д. Георгиева; арх. М. Велков; арх. В. Коларова).

Проектът предвижда опазване и пълна изява на културната стойност на Стадиона; осигуряване на неговата жизненост с атрактивни функции, както и осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение. Предлага се да бъдат демонтирани съществуващите тежки бетонови рамки, затварящи археологията, и тя да бъде широко открита към публиката чрез нова геометрия на отворите и съвременен градски дизайн, пластично моделиране и озеленяване, художествено осветление и визуална комуникация. За пръв път се прилагат и мултимедийни технологии, чрез които се осъществяват виртуални връзки с археологическите ценности, съхранени на място или в Регионалния археологически музей, 3D модели на стадиона и др.

На базата на тази философия на Идейния проект е създаден и проектът BG 0041 „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновление”.

През 2010 идейният проект се актуализира (с участието и на арх. Р. Пройкова), в съответствие с последните археологически разкрития – новите решения предвиждат плавно понижаване на площада от север към разкритата част на крепостната стена, по-широко отваряне на системата от антични зидани водопроводи и др. На тази основа през 2010 се изготвя и Работният проект – от колектив на „Плиска Консултинг-Архика” ДЗЗД (Т. Кръстев – методически ръководител, Р. Пройкова – водещ проектант, М. Велков, Ж. Ташков, Д. Мущанова, Н. Стоянов – консервация, Б. Георгиев, Ж. Джугаланова, археолог М. Мартинова-Кютова и комплексен екип от проектанти по инженерните специалности).

Работният проект, изцяло съобразен с идеите, принципите и предложенията на Идейния проект, ги доразвива и детайлира с особено внимание върху консервацията на археологическата ценност в нейната автентичност.

В известна степен проектът надхвърля сегашните възможности за реализация. Например, той предлага представяне на аудиовизуален спектакъл „Звук и светлина” – пътешествие във времето със светлинно шоу и мултимедийни транслации на образи и текст върху LED екрани и LCD монитор над асансьора. Тази идея ще може да се осъществи цялостно след едно бъдещо финансиране, но още на този етап са прокарани необходимите за целта инфраструктурни мрежи.

Предвидено е и последващо развитие на проекта: създаване (на междинното ниво) на информационен център „Античен Филипопол” с тераса, отворена към стадиона; развитие на мултимедийната система по ул. „Княз Александър І”; а в перспектива – изграждане на подземна улица на археологическото ниво, която директно ще се свърже с фрагментите на стадиона, разкрити в сутерените на магазините, и ще се включи в археологическото пространство под пл. „Джумая”. Следователно, трябва да си представяме този проект в неговото непрекъснато развитие.

"За целия екип работата по проекта бе едно трудно, но вдъхновяващо професионално приключение, което има и една особена емоционална стойност – това беше последното ни приключение заедно с незабравимата Вера Коларова, един от стълбовете на българската консервационна школа и същевременно – мил, скромен и всеотдаен приятел."

Проф. арх. Тодор Кръстев, д. а. н.

Проект за презентационния център на Античния стадион / Асоциация за културен туризъм