Начало / За проекта / Реализация на проекта

Реализация на проекта

За реализацията на проекта е създадена ефективна организация чрез звено за управление и координация (с ръководител Емилия Петрова-Ангелова), с участие на представители на Областна администрация Пловдив и на всички партньори. Проектът не би бил реализиран без активното участие на областните управители инж. Тодор Петков, инж. Иван Тотев и Здравко Димитров.

Първоначалният срок на изпълнение е до април 2011, но вследствие на неочакваните резултати от археологическите разкопки през 2010 срокът на проекта е удължен до април 2012.

В пълно съответствие с идейния проект и с новите археологически разкрития на археолога М. Мартинова-Кютова, през 2010 е изготвен и работен проект от колектив на „Плиска консултинг-Архика” ДЗЗД. В периода 2011-2012 Консорциум „Археология и реставрация” ДЗЗД реализира сложен и деликатен процес на строителство и консервация.

Забележително е, че един толкова сложен проект се реализира за относително кратко време. За да отговори на променящите се потребности на града и да доразкрие цялостно неговия културно-историческия потенциал, проектът трябва да бъде разглеждан като напълно отворен за развитие.

Предвидено е бъдещо развитие на проекта: създаване на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина” и информационен център, а в перспектива – изграждане на подземна улица на археологическо ниво (под ул. „Княз Александър І”), която да обедини всички разкрити фрагменти от стадиона, включително тези в сутерените на магазините.

В резултат, по обща преценка, целта на проекта BG 0041 е постигната. Днес мястото на пл. „Джумая” достойно представя част от съкровищата на българския вечен град – Пловдив.

Участници в проекта BG 0041

Екип за управление и координация на проект BG 0041:
Ръководител: Емилия Петрова-Ангелова
Координационно звено: Амелия Гешева, арх. Георги Селенски, проф. арх.Тодор Кръстев, д. а. н., Ингер Ан Хелдал
Методическо звено: Ингер-Мари Айшер Олсруд, Ева Валдерхауг
Мениджъри: Петър Касабов, инж.Данчо Желев
Административно звено: Галена Боснова, Тодор Тодоров, арх. Доника Георгиева
Контрол по СМР и КРР: Пенчо Малинов
Организатор доставки и оборудване: Венелин Христов
Счетоводно звено: Радослава Ташкова, Недялка Дякова

Автори на идейния и работния архитектурен проект:
Идеен проект: проф. арх. Т. Кръстев, д. а. н. – ръководител, арх. Д. Георгиева, арх. М. Велков, арх. В. Коларова
Работен проект: проф. арх. Т. Кръстев, д. а. н. – методически ръководител, арх. Р. Пройкова – водещ проектант, арх. М. Велков, арх. Ж. Ташков, арх. Д. Мущанова, Н. Стоянов – консервация, доц. д-р арх. Б. Георгиев, арх. Ж. Джугаланова, археолог М. Мартинова-Кютова
Специалности: инж. А. Саркисян, инж. И. Кафелов, инж. А. Василев (конструкции), инж. М. Захариев (ВК), инж. А. Владимиров (Eл), инж. Стефка Реайкова (ОВК), инж. А. Василев (вертикална планировка), инж. К. Янков (структури от метал и стъкло), ландш. арх. Светлана Анисимова (паркоустройство), инж. Г. Марков, инж. К. Петков (художествено осветление), инж. Г. Хлебаров (звук, мултимедия и автоматизация), Св. Койнова (цветово оформление), инж. Е. Гьопсова (ПБЗ)
Реализация (СМР): Консорциум „Археология и реставрация” ДЗЗД