Начало / За проекта / Информация и библиография

Информация и библиография

Изготвянето на информация за Античния стадион на Филипопол, която да послужи като основа за изграждане на комуникационната система и художествената интерпретация на Стадиона в градска среда, е извършено от екип на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Използвана литература и материали:

Ботушарова, Л. Амфитеатърът на Филипопол. Народен археологически музей – Пловдив, 1977.

Ботушарова Л., В. Танкова, Материали за археологическата карта на Пловдив. Известия на музеите в Южна България, 1982, 8, с. 45-58.

Вагалински, Л. За хронологията на Питийските игри във Филипопол. Годишник на департамент Археология, Нов български университет, 2000, 4-5, с. 264-268.

Вагалински, Л. Кръв и зрелища. Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия. София, 2009.

Герасимов, Т. Бележки върху Питийските, Александрийските и Кендризийските игри във Филипопол. Изследвания в чест на академик Д. Дечев, София, 1958, с. 289-304.

Кесякова, Е. Книга за Пловдив. издателство "Полиграф", Пловдив, 1999.

Кесякова, Е., Д. Райчев, Филипопол. Пловдив, 2008.

Матеев, М. Стадионът на античния Филипопол. Годишник на народния археологически музей – Пловдив, 1971, 7, с. 135-151.

Пеев, В. Градъ Пловдивъ – минало и настояще. Част І. Пловдивъ въ миналото. Издание на Пловдивското археологическо дружество, Пловдив, 1941.

Скар, К. Хроника на римските императори. Летопис на владетелите на римската империя. Издателство "Рива", София, 2008.

Христов, И. Римските императори в Тракия, 27 г. пр. Хр. - 610 г. сл. Хр. UNICART, София, 2009.

Цончев, Д. Приноси към старата история на гр. Пловдив. София, 1938.

Шаранков, Н. Лукиан, Роби-бегълци (превод от старогръцки). Критика и Хуманизъм, 13, 1/2002, с. 235-244.

Шаранков, Н. Паметник на култа към Антиной от Филипопол. Годишник на Нов Български Университет, Департамент Средиземноморски и източни изследвания, 1, 2002 [2003], с. 164-168.

Curl, J.S. A Dictionary of Architecture, Oxford University Press, 1999.

Tooke, W. Lucian of Samosata (from the Greek), The Runaway Slaves. Volume 1, London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1820, pp. 613-614.

Tsontchev, D. Contribution a l’histoire du stade antique de Philippopolis. Sofia, 1947.
Фотографии от Държавен архив, гр. Пловдив

Преводът от старогръцки на български на диалога "Роби-бегълци" на Лукиан, цитиран на заглавната страница в българската версия на уебсайта, е любезно предоставен от неговия автор – Николай Шаранков.

Всички цитати от стари римски автори са от книгата „Хроника на римските императори. Летопис на владетелите на Римската империя” с автор Крис Скар. Те са използвани с любезното съдействие и знание на Издателство „Рива”.