Форум (агора)

Форумът (Агората) на Филипопол е бил търговски, административен и религиозен център на античния град. Там са се провеждали събрания, дебати, празници, държавни дела. Разположен на площ от 20 дка, градският площад е разположен в центъра на планирания град Филипопол, под Трихълмието. 

Така продължава и до днес - централният градски площад на Пловдив е сърцето на града.

Векове наред най-ранната планова схема на форума остава непроменена. Запазва се основната форма на правоъгълник, близък до квадрата, с размери 143 м. в посока север-юг и 136 м. в посока изток-запад.

На северната страна е изграден комплекс от обществени сгради, който е доминирал над останалите постройки на площада. Той е разположен в направление изток-запад. Три входа, разположени осово по източната, южната и западната страни, осъществяват достъпа до улиците, разположени отстрани на Форума. Главните улици cardo maximus и decumanus maximus се пресичат пред източния вход на комплекса.

В историческото напластяване на обекта са разграничени четири основни строителни фази. Те се различават по нива, архитектурно оформление и употреба на строителни материали.

Първата строителна фаза бележи началото на изграждането на комплекса и е с плановата схема на градския площад.

При втората строителна фаза са повдигнати нивата на магазините, амбулациото и ареата. Мощна крепида носи стилобата на колони в дорийски ред, изработени от пясъчник. Запазен на оригиналното си място е каменният улей за стичане на дъждовната вода от покрива на портика. Амбулациото е с ширина 11 м. От източната, южната и западната страна са изградени четириколонни йонийски пропилеи.

При третата строителна фаза е сменена пластичната украса на комплекса. Портикът около ареата е от мрамор.

От четвъртата, последна строителна фаза, има най-добре и в голямо количество запазени оригинални останки. Върху крепидата от втора и трета фаза се полага нов стилобат от сиенитни блокове, който носи мраморна аркада от свободно стоящи колони в римо-коринтски ордер.

В северната страна на форумния комплекс са разположени обществените сгради за нуждите на градското управление и други прояви на градския живот. Епиграфски е документирана Сградата на съкровищата. В североизточният ъгъл е разкрит Одеона (Булевтерион), а западно от него - градската Библиотека.

В северната страна на комплекса са открити надписи, свързани с религиозния и административен живот на града, както и част от афиш за провеждането на гладиаторски борби. В ареата са открити постаменти за статуи, екседра - трибуна за речи, останки от олтар с посветителен надпис на богините Деметра и Коре (Персефона).

View Античният Филипопол in a larger map