Античен стадион

Стадионът на Филипопол е изграден в началото на ІІ в. при император Адриан. Разположен е в северния край на укрепения град, между двете крепостни стени, в естествената гънка между западния склон на Таксим тепе и източния склон на Сахат тепе.

Античният стадион на Филипопол е част от ансамбъл, който включва термите и съкровищницата. Той е едно от най-забележителните съоръжения на древния Филипопол. Обявен за национална културна ценност през 1995 година.

Стадионът има дължина приблизително 240 метра и широчина 50 метра. Дължината на пистата е един римски стадий (около 600 римски стъпки). Съоръжението е побирало до 30 000 зрители, някои от които са идвали специално, за да присъстват на игрите във Филипопол.

Местата за зрителите са на 14 реда, прекъснати на места от стълбищни пътеки, които достигат до пистата. Седалките са изработени от монолитни мраморни блокове (с височина 0,40 м и ширина 0,75 м), а челата на някои от тях са украсени със стилизирана лъвска лапа. Лицето на първия ред е облицовано към пистата с мраморни плочи (ортостати) с височина 1,80 м, издигнати върху базисен ред от профилирани мраморни блокове; седалките на последния ред имат облегалки.

На пл. “Джумая” е експонирана in situ северната, дъговидна част на стадиона (сфендона). Под амфитеатралните редове седалки (кавея) е изграден засводен вход, който свързва пистата с подземен проход-улица, прокопан в естествения терен. Над свода е била изградена ложа. В северната страна на коридора е разкрит сектор от крепостната стена на Филипопол, изградена през ІІ в. и ремонтирана през ІІІ-ІV в.; през ІV в. тази зона е пресечена от античен акведукт.

И на филипополския стадион (както по принцип в сградите за зрелища из цялата империя) почетните зрителски места са надписани. Открити са седалки с гръцки надписи, които доказват наличието на специални места за лица с висок социален статус.

Централният вход на стадиона е оформен от зидани стълбове - пилони, облицовани с мраморни пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени бюстове на Хермес (херми) с поставени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, боздуган и колчан със стрели. Мраморните пиластри са експонирани в Регионалния археологически музей - Пловдив.

Ограничителните стени на кавеята са изградени от гранитни квадри, означени на места с букви. Мраморните блокове от архитектурните детайли при входа, както и ортостатите на първия ред, са свързани помежду си чрез железни скоби, споени с олово. Пред входа е разкрита настилка от гранитни блокове в шестоъгълна форма с размери 0,70 х 0,70 м по диагонал.

View Античният Филипопол in a larger map