Жилищно-квартална структура

Руините на цяла жилищно-квартална структура са били открити при строителството на жилищна сграда в близост до днешната ул. "Капитан Райчо". В рамките на една инсула са разположени пет жилищни сгради с общи стени.

Подходът към жилищните сгради е бил откъм улицата. Най-вероятно зад тези пет сгради са били разположени още пет, а входовете им са били откъм улицата, успоредна на откритата.

В план жилищните сгради са сходни. Функционално те са организирани около вестибюл или коридор, посредством които става достъпът до останалите помещения. В някои от помещенията на сградите са открити самостоятелни подходи. Най-вероятно тези помещения са били занаятчийски работилници или магазини.

Днес тези сгради не могат да се видят.

View Античният Филипопол in a larger map