Начало / Античният Филипопол / Карта на Античния Филипопол / Ранновизантийски керамичен комплекс

Ранновизантийски керамичен комплекс

След окончателното разделяне на Римската империя на Източна и Западна в края на IV в., Филипопол остава в пределите на Византия. Той запазва позицията си на главен град на провинция Тракия. Освен административен, културен и икономически център, градът е и средище, в което се развиват различни занаяти. Едни от най-изявените майстори принадлежат към каменоделската гилдия, изявена още от периода на късната античност. Такива са и ателиетата за производство на различни грънчарски и керамични изделия.

Грънчарските пещи и ателиета най-често са били разположени в покрайнините на градовете или извън тях. Поради голямото замърсяване на въздуха, още според римските закони, не се е допускало те да се намират в централните части на града. Това се доказва и от руините на занаятчийския керамичен комплекс, открити в западния край на днешната градска градина на Пловдив.

Необходимостта от голямо количество съдове, които се употребяват във всички домакинства - богати и бедни - предопределя необходимостта от работилници за тяхното производство. Още през късната античност Филипопол става основен център на производството на грънчарски и керамични изделия за цялата провинция Тракия. Той се запазва като център и в по-късните периоди от развитието си.

View Античният Филипопол in a larger map