Източни терми

След "свиването" на града до средата на IV в., той постепенно започва да се разраства и да излиза отново в равнината. През този период Филипопол достига размери като в периода на най-големия си разцвет през III в. Разрастването на града се изразява в мащабни строителни работи, както в частта на акропола на Трихълмието, така и в равнината. От този период са датирани руините на няколко представителни жилищни сгради и бански комплекси - терми.

Източните терми на Филипопол са открити под сградата на днешното училище "Йоаким Груев". Те обхващат площ от 2 500 кв.м. Изградени са върху основите на стара антична сграда.

В плановата им схема ясно личи провеждането на основната функционална организация на сгради от подобен тип. Основните помещения на термите са ориентирани на юг - посоката, в която се наблюдава най-продължително слънчево греене. Системата, поддържала отоплението в термите, е изработена от глинени тръби.

Подовете са богато украсени с мозайки, в които преобладават растителните и геометричните мотиви.

Източните терми продължават да съществуват до IV век.

View Античният Филипопол in a larger map