Съкровищница

В непосредствена близост до Форума (Агората), в северната част на комплекса, са открити руините на поредица от сгради с обществени функции. Това са Одеонът (изпълнявал и функцията на Булевтерион в по-ранните етапи от развитието на града) и Библиотеката. На този ред, в северозападния край на Форума се намира Съкровищницата. Доказателства за съществуването й са открити при ремонтни работи на ул."Княз Александър I". Все още сградата не е проучена археологически.

Съкровищницата (наричана още Сграда на съкровищата) е част от архитектурния комплекс на Форума (Агората) на Филипопол. Тя се намира в северозападната му част. Това е една от малкото сгради на територията на града, в която са открити надписи на латински език. Върху единия надпис се чете "aedes thesaurorum", което в превод означава "сграда на съкровищата". Този надпис дава недвусмислена представа за функцията на постройката.

Характерно за Филипопол е, че за доста дълъг период от време, включително в периода на Римската империя, основен език остава гръцкият. По тази причина всеки надпис, който дава сведение за историята на града и е изписан на латински език, представлява интерес за учените.

Върху втория открит надпис се чете титулатурата на император Комод. Най-вероятно съкровищницата е построена през 183-184 г. сл. Хр., по време на неговото управление. Предполага се, че надписите са били изписани върху архитрава над колоните от южната страна на сградата. Най-вероятно отново е използван римо-коринтския ордер, подобно на повечето сгради на Филипопол.

За момента Съкровищницата е единствената по рода си обществена сграда от това време, открита на територията на България, а надписите на латински език говорят за нейната важност. Най-вероятно строителството й е било финансирано лично от императора.

View Античният Филипопол in a larger map
Фрагмент от Съкровищницата / Д. Костадинова