Библиотека

Малко са градовете, в които още през Античността е имало библиотеки. Античният Филипопол е един от тях. В онези времена библиотеките били сгради, които служели не само за съхранение на ръкописи и свитъци, но и като място за образование, литературни четения, публични дискусии и речи.

Библиотеката на Античния Филипопол е една от обществените сгради, оформящи северната част на Форума. Разположена е западно от Одеона, непосредствено до него. В план сградата е с правоъгълни очертания и с приблизителни размери 15 х 20 метра.

Интерес представлява оформянето на стените на библиотеката в интериор. Тухлената зидария от римски тухли позволява оформянето на ниши от вътрешната страна на сградата. Предполага се, че в тези ниши са били разположени дървени шкафове, в които са се съхранявали свитъците. Подът на Библиотеката е бил с настилка от мраморни плочи.

Интересен е начинът, по който е била изградена система за по-добра циркулация на въздуха в пространството на библиотеката. Както е добре известно, влагата нарушава структурата на писаните текстове, които по това време са били изпълнени най-вече върху папирус. В дебелината на зиданите стени, ограждащи библиотеката, са вградени вертикални глинени тръби, които в долния си край се включват в канал, отвеждащ към канализацията на Форума.

View Античният Филипопол in a larger map
Фрагмент от основите на Библиотеката западно от Одеона / М. Велков