Начало / Античният Филипопол / Римските императори и Филипопол

Римските императори и Филипопол

Имената и образите на хората, управлявали Римската империя, привличат вниманието на всички поколения. Обгърнат в мистерия, изпълнен с екстравагантност, животът на римските императори е обект на предположения, скандали и колоритни истории. След близо 2000 години е трудно да се разбере кое е истина и кое - не. Но въпреки това трябва да отдадем заслужено внимание на личностите, поддържали цели 400 години могъществото на великата държавна структура, подчинила на своята власт земите от Британия до Йордания.

Официално историята приема 12 г. сл. Хр. за начало на завладяването на земите на тракийските племена (днес - български земи) от римляните. На картата на Римската империя се появява първо провинция Мизия - областта, разположена на север от Стара планина. По-късно, през 45 г., са подчинени и земите на последното независимо царство на траките. След смъртта на тракийския владетел Реметалк, през 46г. и Тракия е обявена за римска провинция.

Кои римски императори чрез своето управление са повлияли върху развитието на днешните български земи? Чий решения дават отражение върху развитието на един от най-старите европейски градове? С чие благоволение са построени сградите и съоръженията, които откриваме и на които се възхищаваме?

Юлиево-Клавдиевата династия
Едни от най-известните императори са първите пет: Октавиан Август, Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон. Те са управлявали Римската империя в периода от 31 г. пр. Хр. до 68 г. сл. Хр. Това са владетелите, които установяват управление, контролирано от една единствена личност. Нито един от представителите на Юлиево-Клавдиевата династия не е бил наследен от собствения си син.

Династията на Флавиите
Флавиите са първата династия, управлявала римската империя без представителите й да са с благородно потекло. За сметка на това обаче те са с пряка роднинска връзка. Управлението се предава от бащата Веспасиан на сина Тит, който след смъртта си оставя трона на по-малкия брат Домициан. Фливиите управляват Империята в периода от 69 г. до 96 г. - време на стабилност и благоденствие.

Династията на Антонините
"Петимата добри императори" - Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий - са едни от най-успешните римски императори. Те управляват един след друг от 96 г. до 180 г. В този период Римската империя разширява максимално своите граници и достига до най-голям разцвет. Целият период се отличава със стабилност, липса на раздори, голяма строителна дейност и възход на изкуствата. Последният представител на династията, Комод, се слави с жестокост и остава в историята като тираничен владетел. Комод управлява 12 години - от 180 г. до 192 г.

Династията на Северите
Това са първите императори, чиито произход е от Северна Африка. Управляват Римската империя в периода от 193 г. до 235 г. Освен династиите на Флавиите и Антонините, те също имат важен дял в изграждането и повишаването на значимостта на Филипопол като важен град в провинция Тракия. Двама от нейните представители, императорите Каракала и Елагабал, посещават лично Филипопол.

Императори по време на кризата от III век
Деций Траян е един от дългата поредица римски императори, управлявали Империята през III век. Той е първият император, който произхожда от Балканите. Деций приема името Траян в чест на великия император, за да възобнови неговия морал и достойнство. Деций Траян и сина му Херений Етруск са първите императори, убити в битка от чуждоземен враг.