Начало / Античният стадион на Филипопол / План на Античния стадион

План на Античния стадион

Пистата на античния стадион е трислойна с хоросанова замазка, което не е характерно за оформлението на повечето стадиони. Дължината й е един римски стадий, което се равнява на 600 римски стъпки или приблизително 230 метра. Пистата завършва с полукръг, наречен сфендона. Сравнително малката й ширина от приблизително 32 метра е основание да се смята, че на стадиона във Филипопол не са били организирани надбягвания с колесници.

Крепостна стена – След завземането на града през 342 г. пр. Хр. Филип ll предприема построяването на здрави крепостни стени. Първите от тях са построени по метода на така наречения „циклопски градеж” – от сиенитни блокове без спойка. Връзката на жителите на Филипопол с река Марица е ставала чрез трудно забележими стъпала, изсечени в стръмната скала на Небет тепе.

Аквадукт – Филипопол е добре водоснабден чрез два аквадукта и едно водопреносно съоръжение от глинени тръби. Експонираните останки са на единия от тях, чиято дължина е била около 6 километра. Размерите на основите му са варирали от 2,16 до 4,55 метра дължина и от 2 до 3,5 метра ширина. Пренасял е вода от Бунарджика към Сахат и Небет тепе. Двата аквадукта са пренасяли общо около 43 000 м3 вода, което е удовлетворявало нуждите на жителите на града.

Покрита улица – Покритата улица започва от коридор в северната част на античния стадион. Тя води до покрито помещение с приблизителна височина от 5 метра и широчина 10-15 метра, намиращо се под част от седалките на стадиона. Настилката на коридора е от големи сиенитни плочи, покриващи канал. Градоустройственото значение на покритата улица, излизаща на пистата на античния стадион не е изяснено. Има хипотези, че от там е започвала Via Sagularis – улица, обикаляща крепостната стена на града от вътрешната страна. Друго предположение е, че покритата улица е водела до отвор или кула в крепостната стена. За съжаление, археологическият материал не е достатъчен, за да се направи конкретен извод. Предназначението на този коридор и помещението не е напълно изяснено.

Писта – Пистата на античния стадион е трислойна с хоросанова замазка, което не е характерно за оформлението на повечето стадиони. Дължината й е един римски стадий, което се равнява на 600 римски стъпки или приблизително 230 метра. Пистата завършва с полукръг, наречен сфендона. Сравнително малката й ширина от приблизително 32 метра е основание да се смята, че на стадиона във Филипопол не са били организирани надбягвания с колесници.