Начало / Античният Филипопол / Гръцките богове и игрите в античността

Гръцките богове и игрите в античността

Във Филипопол периодично са се организирали Питийски игри, по подобие на тези в Гърция. Игрите били организирани от Общото събрание на провинция Тракия. В тяхна чест монетарницата на Филипопол секла специални монети с лика на властващия император и с образи от спортни състезания, провеждани на стадиона.

Игрите в Античността

Олимпийските игри са най-значимият общогръцки празник, честван от 776 г. пр. Хр. до края на IV в. Те били посветени на бог Зевс и се провеждали на всеки четири години, през юли, в областта Олимпия (област Елида). По време на игрите било сключвано примирие между враждуващите страни. В продължение на пет дни се провеждали спортни състезания по пентатлон (петобой), бягане, скачане, хвърляне на копие, мятане на диск, борба, надбягване с колесници, надбягване с тежко въоръжение, бокс. Победителите били окичвани с венци от дива маслина.

Питийските игри са общогръцки празник, учреден през VI в. пр. Хр. в чест на убийството на дракона Питон от бог Аполон. Те се провеждали на всеки четири години, през август, в Делфи. Питийските игри включвали поетически състезания, атлетически игри и надбягвания с колесници. Победителите били увенчавани с лаврови венци.

Немейските игри са общогръцки празник, провеждан от VI в. пр. Хр. на всеки четири години през юли в Немейската долина, Арголида, където е светилището на Зевс. Те били създадени от героя Херакъл след извършването на първия му подвиг – убийството на Немейския лъв; провеждали се атлетически игри и надбягвания с колесници, а по-късно били добавени и музикални състезания. Победителите били увенчавани с венци от борови клонки.

Игрите във Филипопол

Според епиграфските и нумизматични паметници в града периодично са се организирали Питийски игри, по подобие на тези в Гърция. Във връзка с посещението на император Каракала през 214 г. игрите били наречени Александрийски, а при визитата на император Елагабал през 218 г. – Кендрисийски.

Игрите били организирани от Общото събрание на провинция Тракия. В тяхна чест монетарницата на Филипопол секла специални монети с лика на властващия император и с образи от спортни състезания, провеждани на стадиона. Мраморна плоча, открита при разкопките на сфендоната, доказва, че Антиной, любимецът на император Адриан, също е бил почитан със състезания в стадиона на Филипопол. Оброчната плоча, посветена на Антиной е експонирана в Регионален Археологически Музей - Пловдив.

Атлетите се състезавали в две възрастови категории – мъже и момчета. Игрите са се ръководили от агонотети (спортни организатори). Започвали със състезание за глашатаи и тръбачи. Спортните надпревари били съпътствани и от музикални, поетически и артистични състезания.

В един метричен надгробен надпис от втората половина на II – началото на III в. се споменава поетът Максим от Апамея, наречен „любимец на Тракия и света”. Известно е, че той е побеждавал в поетически състезания и в други градове на империята и че се е установил до края на живота си във Филипопол, където бил погребан със статуя на Аполон Кендрисийски.

Мая Мартинова-Кютова, археолог

Оброчна плоча, посветена на Антиной, любимецът на император Адриан, открита пред засводения вход на Античния стадион (II в.), Регионален археологически музей - Пловдив / Д. Георгиева