Начало / За проекта / Ad Hoc център за градска археология

Ad Hoc център за градска археология

През 2011-2012 в Пловдив функционира създаденият ad hoc Българо-норвежки център за градска археология. Центърът е част от проекта BG 0041 „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване” и е организиран по време на неговата практическа реализация.

Целта на центъра за градска археология е обмен на опит и комплексно обучение на студенти и млади специалисти (археолози, архитекти, урбанисти, туристически и градски мениджъри и др.), които да се запознаят с принципите на интегрираната консервация и с конкретното им приложение в проекта за Античния стадион. Идеята е да се поощри професионалният диалог и да се преодолеят липсващите комуникация и разбиране между различни специалисти, отговорни за опазването на градската археология в живата градска среда.

Обменен е ценен опит за целия процес на опазване на археологически обекти между български и норвежки специалисти, проведено е и комплексно обучение на около 70 студенти и млади специалисти. Методически подготвено и осъществено от изтъкнати български и норвежки професионалисти, обучението съдържа теоретическа и практическа части и е проведено в два тематични модула: (1) подход и консервационни методи, прилагани към археологически обекти в градска среда; и (2) културен туризъм, популяризиране и управление на наследството. Курсовете са посрещнати с голям интерес, а интересните идеи в практическите задачи, разработени от участниците, са знак, че те са усвоили успешно принципите на комплексния подход към опазване на наследството и на професионалния диалог в този процес.

Обучение в ad hoc центъра за градска археология / К. Върбанов