Начало / За проекта / Лого и идентичност

Лого и идентичност

Концепцията на логото е създаване на визуална асоциация с петте най-важни елемента, характеризиращи проекта за Античния стадион на Филипопол: града Пловдив; самия стадион; неговото опазване; връзката между историческите пластове; римската античност.

Арките в горната част на логото символизират три от тези пет елемента: града (представен с емблематичните му тепета), стадиона (с неговата сфендона), опазването (закрилата). Правоъгълникът в долната част на емблемата символизира земята, която крие тайните на наследството, а обърнатата колона – невидимата част от това наследство. Горната колона изобразява античните ценности, реабилитирани в съвременността, а връзката между двете колони е алюзия за връзката между историческите пластове (под земята-над земята; минало-настояще). 

Емблемата в основната си версия е триизмерна и наподобява изсечен мраморен релеф. С това се постига по-голяма пластичност и асоциация с древността. Логотипът (текстът) е набран с шрифт, базиран на римски монументални надписи от I в. и се асоциира с римската античност. Версиите на кирилица и латиница са идентични.

Нюансът на червеното е същият, който са използвали римляните в древността. Целият профил на логото наподобява част от стадиона. С комбинирането на текстовете на кирилица и латиница, формата на Античния стадион се подчертава още повече.