Първи археологически сведения (1923)

Първите археологически разкрития на Античния стадион датират от 1923 г. – амфитеатралните редове седалки (на пл. “Джумая”) и зиданите пилони с пиластри с релефни изображения (открити на пл. “Каменица” при ул. „Д-р Г. Вълкович”).

По подобие на другите сгради за зрелища в цялата империя и на филипополския стадион почетните зрителски места са надписвани. В средата на източната страна на стадиона, при строителство на търговска сграда са открити седалки с гръцки надписи, които доказват наличието на специални места за градските фили и лица с висок социален статус.

Централният вход на стадиона е оформен е от зидани стълбове, облицовани с мраморни пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени херми с поставени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, боздуган и колчан със стрели. Оригиналните релефи са изложени в Регионалния археологически музей в Пловдив.

 

Стари снимки на пл. Джумая:
Пловдив, южната част на площад “Джумаята”, 30-те години на ХХ век
Пловдив, западната част на площад “Джумаята”, 50-те години на ХХ век 
Пловдив, снимки и картички от пл. Княз Борис

Състояние на площад „Джумая” („19 Ноември”) преди археологическите разкопки