Разкрити седалки (2006)

При строителството на сградата при бившия „Търговски дом” (2006 г.) са открити руини на част от Античния стадион на Филипопол.

Днес в сутерена на сградата са запазени и експонирани няколко реда седалки, както и част от конструкцията, чрез която е постигнат наклона на редовете със зрителните места. Наличието й дава основание да се предполага, че източната страна на стадиона е била построена върху предварително изградена конструкция от конусовидни сводове, аналогична на тази на Одеона. Това е похват характерен за римската архитектура. Експонирани са още тухлени зидове от по-късни периоди, квадрова зидария и керамичен под.

Запазени седалки в сутерена на сградата  / Д. Георгиева